An- & Verkaufspreise von Goldmünzen

Goldmünzen

Fein Name Metall Ø Ankauf Ø Verkauf +/- Hoch / Tief H* Alarm Chart T&S
1 oz American Buffalo Gold 1.242,42 € 1.330,44 € 6,24 € 0,47 % 1.337,76 - 1.323,59 4 - 8
1 oz American Eagle Gold 1.238,91 € 1.307,50 € 6,46 € 0,49 % 1.315,13 - 1.300,34 4 - 7
1/2 oz American Eagle Gold 621,00 € 676,63 € 3,34 € 0,49 % 680,57 - 672,98 4 - 7
1/4 oz American Eagle Gold 310,77 € 343,48 € 1,70 € 0,49 % 345,63 - 341,60 4 - 6
1/10 oz American Eagle Gold 124,62 € 147,40 € 0,63 € 0,43 % 148,36 - 146,71 4 - 7
1 oz Britannia Gold 1.238,73 € 1.308,57 € 6,41 € 0,49 % 1.316,07 - 1.301,33 4 - 6
1/2 oz Britannia Gold 621,00 € 675,13 € 3,46 € 0,51 % 679,31 - 671,35 4 - 5
1/4 oz Britannia Gold 314,08 € 343,03 € 1,61 € 0,47 % 344,92 - 341,11 3 - 5
1/10 oz Britannia Gold 123,74 € 147,30 € 0,74 € 0,50 % 148,55 - 146,50 4 - 5
1 oz Britannia (.9999) Gold 1.238,73 € 1.304,94 € 6,30 € 0,48 % 1.312,59 - 1.297,77 4 - 7
1/2 oz Britannia (.9999) Gold 626,82 € 666,44 € 3,40 € 0,51 % 670,68 - 662,73 3 - 5
1/4 oz Britannia (.9999) Gold 314,08 € 343,50 € 1,61 € 0,47 % 345,45 - 341,59 3 - 6
1/10 oz Britannia (.9999) Gold 125,53 € 145,05 € 0,73 € 0,50 % 145,98 - 144,26 3 - 5
1 oz Känguru / Nugget Gold 1.247,83 € 1.288,89 € 6,29 € 0,49 % 1.296,76 - 1.279,80 4 - 5
1/2 oz Känguru / Nugget Gold 620,68 € 668,61 € 3,19 € 0,48 % 672,56 - 665,10 4 - 7
1/4 oz Känguru / Nugget Gold 310,66 € 345,52 € 1,65 € 0,48 % 347,52 - 343,72 4 - 7
1/10 oz Känguru / Nugget Gold 125,07 € 149,38 € 0,69 € 0,46 % 150,45 - 148,63 4 - 7
1/20 oz Känguru / Nugget Gold 65,59 € 89,27 € 0,44 € 0,49 % 89,84 - 88,81 2 - 3
2 oz Känguru / Nugget Gold 2.454,72 € 2.836,33 € 15,94 € 0,56 % 2.855,18 - 2.804,90 3 - 3
10 oz Känguru / Nugget Gold 12.343,00 € 13.123,70 € 81,10 € 0,62 % 13.341,80 - 13.037,60 1 - 2
20 oz Wiener Philharmoniker Gold 24.808,00 € 26.026,00 € 205,00 € 0,79 % 26.180,00 - 25.821,00 1 - 1
1.000 g Känguru / Nugget Gold 39.344,70 € 41.484,10 € 223,70 € 0,54 % 41.746,70 - 41.234,80 3 - 4
1 oz Krügerrand Gold 1.237,25 € 1.291,58 € 6,30 € 0,49 % 1.299,33 - 1.284,53 4 - 8
1/2 oz Krügerrand Gold 622,75 € 673,30 € 3,31 € 0,49 % 677,22 - 669,67 4 - 7
1/4 oz Krügerrand Gold 311,52 € 342,82 € 1,61 € 0,47 % 344,80 - 340,92 4 - 7
1/10 oz Krügerrand Gold 124,87 € 146,52 € 0,61 € 0,42 % 147,48 - 145,83 4 - 7
1 oz Libertad Gold 1.255,64 € 1.355,81 € 7,33 € 0,54 % 1.364,66 - 1.347,48 3 - 3
1/2 oz Libertad Gold 633,49 € 682,24 € 4,15 € 0,61 % 686,92 - 659,97 2 - 2
1/4 oz Libertad Gold 317,43 € 348,68 € 2,20 € 0,63 % 350,91 - 338,11 2 - 2
1 oz Lunar-Kalender Ziege Gold 1.241,98 € 1.464,63 € 7,61 € 0,52 % 1.486,55 - 1.456,16 3 - 4
1/2 oz Lunar-Kalender Ziege Gold 622,50 € 697,68 € 3,55 € 0,51 % 702,18 - 693,74 3 - 4
1/4 oz Lunar-Kalender Ziege Gold 311,70 € 354,85 € 1,80 € 0,51 % 357,15 - 352,84 3 - 4
1/10 oz Lunar-Kalender Ziege Gold 126,32 € 173,11 € 0,81 € 0,47 % 174,21 - 171,76 3 - 4
1/20 oz Lunar-Kalender Ziege Gold 63,58 € 97,75 € 0,45 € 0,46 % 98,21 - 93,84 3 - 5
1 oz Maple Leaf Gold 1.236,95 € 1.297,85 € 6,43 € 0,50 % 1.305,35 - 1.290,70 4 - 7
1/2 oz Maple Leaf Gold 626,72 € 664,64 € 3,31 € 0,50 % 668,49 - 661,05 3 - 6
1/4 oz Maple Leaf Gold 314,01 € 340,04 € 1,59 € 0,47 % 341,99 - 338,15 3 - 6
1/10 oz Maple Leaf Gold 124,62 € 146,29 € 0,62 € 0,42 % 147,24 - 145,61 4 - 7
1/20 oz Maple Leaf Gold 65,28 € 80,12 € 0,54 € 0,67 % 80,63 - 77,59 2 - 3
1 oz Panda Gold 1.248,24 € 1.372,98 € 6,88 € 0,50 % 1.381,99 - 1.365,18 4 - 6
1/2 oz Panda Gold 627,09 € 695,86 € 3,54 € 0,51 % 700,37 - 692,00 3 - 5
1/4 oz Panda Gold 314,41 € 377,64 € 2,04 € 0,54 % 383,35 - 375,38 3 - 4
1/10 oz Panda Gold 126,58 € 159,39 € 0,78 € 0,49 % 161,29 - 158,53 3 - 5
1/20 oz Panda Gold 67,22 € 86,04 € 0,54 € 0,63 % 86,58 - 84,63 2 - 4
1 oz Wiener Philharmoniker Gold 1.237,43 € 1.293,36 € 6,41 € 0,50 % 1.300,97 - 1.286,23 4 - 7
1/2 oz Wiener Philharmoniker Gold 626,82 € 664,15 € 3,31 € 0,50 % 668,00 - 660,57 3 - 6
1/4 oz Wiener Philharmoniker Gold 310,77 € 343,98 € 1,61 € 0,47 % 345,96 - 342,07 4 - 7
1/10 oz Wiener Philharmoniker Gold 124,62 € 146,99 € 0,62 € 0,42 % 147,94 - 146,30 4 - 7

Stand: 25.06.2019, 21:40:02 Uhr

Goldmünzen, weltweit

Fein Name Metall Ø Ankauf Ø Verkauf +/- Hoch / Tief H* Alarm Chart T&S
1 oz Cook Islands Bounty Gold 1.249,47 € 1.411,31 € 7,27 € 0,52 % 1.447,23 - 1.403,25 3 - 4
1 oz Fiji Taku Gold 1.499,00 € 0,00 € 0,00 % 1.499,00 - 1.499,00 0 - 1
1 oz Howling Wolf Gold 1.235,68 € 1.565,25 € 7,32 € 0,47 % 1.579,19 - 1.557,02 4 - 5
12,15 g Babenberger Gold 476,72 € 497,72 € 2,62 € 0,53 % 500,90 - 493,51 3 - 4
7,74 g Tscherwonez Gold 305,45 € 333,77 € 1,71 € 0,51 % 335,82 - 326,85 3 - 4
1 oz African Wildlife Elephant Gold 1.239,50 € 1.591,62 € 7,18 € 0,45 % 1.602,75 - 1.582,75 1 - 2
3,661 g 1 Rand Gold 145,31 € 159,91 € 0,97 € 0,61 % 160,91 - 157,48 2 - 3
7,323 g 2 Rand Gold 285,76 € 297,60 € 1,89 € 0,64 % 299,25 - 295,45 3 - 5

Stand: 25.06.2019, 21:40:02 Uhr

Goldmünzen, historisch (Europa)

Fein Name Metall Ø Ankauf Ø Verkauf +/- Hoch / Tief H* Alarm Chart T&S
3,049 g 10 Kronen Gold 119,56 € 128,89 € 0,78 € 0,61 % 129,68 - 127,28 3 - 4
6,098 g 20 Kronen Gold 235,74 € 248,49 € 1,31 € 0,53 % 250,27 - 245,01 3 - 4
30,488 g 100 Kronen Gold 1.186,55 € 1.227,87 € 6,67 € 0,54 % 1.235,65 - 1.220,74 3 - 4
3,442 g 1 Dukaten Gold 133,91 € 145,60 € 0,74 € 0,51 % 146,49 - 144,82 4 - 6
13,769 g 4 Dukaten Gold 545,43 € 566,18 € 1,19 € 0,21 % 571,14 - 560,64 3 - 6
2,903 g 4 Gulden Gold 113,71 € 123,87 € 0,77 € 0,62 % 124,52 - 122,93 3 - 4
5,806 g 8 Gulden Gold 227,68 € 241,72 € 1,28 € 0,53 % 243,35 - 238,33 3 - 4
2,903 g 10 SFr. Vreneli Gold 124,92 € 169,18 € 1,00 € 0,59 % 170,14 - 159,48 3 - 3
5,806 g 20 SFr. Vreneli Gold 229,78 € 249,28 € 1,25 € 0,50 % 250,77 - 247,86 4 - 8
5,806 g 20 SFr. Helvetia Gold 233,01 € 268,68 € 1,50 € 0,56 % 271,19 - 267,12 3 - 3
5,806 g 20 Francs Leopold II. Gold 227,68 € 241,45 € 1,41 € 0,58 % 242,94 - 240,00 3 - 4
8,06 g 20 Kronen Christian IX Gold 316,16 € 349,10 € 1,76 € 0,50 % 351,42 - 347,08 3 - 4
8,06 g 20 Kronen Christian X Gold 316,16 € 335,16 € 1,80 € 0,54 % 337,64 - 331,37 3 - 3
8,06 g 20 Kronen Frederik VIII Gold 316,16 € 342,85 € 1,76 € 0,51 % 345,17 - 340,83 3 - 4
7,322 g 1 Sovereign Victoria (Jugend) Gold 291,49 € 308,97 € 1,73 € 0,56 % 310,97 - 304,96 2 - 3
3,661 g 1/2 Sovereign Victoria (Krone) Gold 264,12 € 1,27 € 0,48 % 265,89 - 262,76 0 - 1
7,322 g 1 Sovereign Victoria (Krone) Gold 291,49 € 303,97 € 1,73 € 0,57 % 305,97 - 302,17 2 - 3
3,661 g 1/2 Sovereign Victoria (Schleier) Gold 169,68 € 0,81 € 0,48 % 170,82 - 168,81 0 - 1
7,322 g 1 Sovereign Victoria (Schleier) Gold 291,49 € 302,62 € 1,74 € 0,57 % 304,61 - 300,43 2 - 3
7,322 g 1 Sovereign Victoria (Wappen) Gold 290,50 € 335,68 € 1,99 € 0,59 % 337,71 - 333,64 1 - 2
3,661 g 1/2 Sovereign Victoria (Wappen) Gold 264,12 € 1,27 € 0,48 % 265,89 - 262,76 0 - 1
3,661 g 1/2 Sovereign Edward VII Gold 156,41 € 0,75 € 0,48 % 157,45 - 155,60 0 - 1
7,322 g 1 Sovereign Edward VII Gold 289,82 € 314,49 € 1,75 € 0,56 % 316,56 - 312,55 3 - 3
3,661 g 1/2 Sovereign George V Gold 161,24 € 0,72 € 0,45 % 162,26 - 160,47 0 - 1
7,322 g 1 Sovereign George V Gold 289,82 € 302,68 € 1,80 € 0,59 % 304,62 - 300,83 3 - 4
7,322 g 1 Sovereign Elisabeth II Gold 288,82 € 304,23 € 1,65 € 0,54 % 306,07 - 302,46 3 - 4
5,806 g 20 Francs Napoleon I. (mit Band) Gold 264,53 € 1,17 € 0,44 % 266,17 - 263,28 0 - 1
5,806 g 20 Francs Napoleon I. (ohne Band) Gold 231,00 € 283,02 € 1,59 € 0,56 % 324,30 - 281,39 1 - 2
5,806 g 20 Francs Louis XVIII (1814-1815) Gold 294,53 € 1,17 € 0,40 % 296,17 - 293,28 0 - 1
5,806 g 20 Francs Louis XVIII (1816-1824) Gold 259,53 € 1,17 € 0,45 % 261,17 - 258,28 0 - 1
2,903 g 10 Francs Napoleon III. Gold 123,59 € 0,58 € 0,47 % 124,41 - 122,97 0 - 1
5,806 g 20 Francs Napoleon III. (mit Kranz) Gold 231,00 € 238,74 € 1,57 € 0,66 % 240,27 - 235,74 1 - 2
5,806 g 20 Francs Napoleon III. (ohne Kranz) Gold 229,77 € 238,02 € 1,50 € 0,63 % 239,65 - 234,37 2 - 2
5,806 g 20 Francs Genius / Engel (1848-1849) Gold 231,00 € 241,50 € 2,00 € 0,83 % 243,00 - 239,50 1 - 1
5,806 g 20 Francs Genius / Engel Gold 229,77 € 237,87 € 1,38 € 0,58 % 239,42 - 235,86 2 - 3
2,903 g 10 Francs Ceres Gold 127,00 € 0,71 € 0,56 % 127,70 - 126,25 0 - 1
5,806 g 20 Francs Ceres Gold 231,00 € 241,24 € 1,57 € 0,65 % 242,78 - 239,63 1 - 2
2,903 g 10 Francs Marianne / Hahn Gold 124,54 € 0,95 € 0,76 % 124,99 - 123,55 0 - 1
5,806 g 20 Francs Marianne / Hahn Gold 229,01 € 238,45 € 1,30 € 0,55 % 239,97 - 237,03 3 - 4
6,056 g 10 Gulden Wilhelmina Gold 237,11 € 248,60 € 1,31 € 0,53 % 250,17 - 247,12 3 - 4
6,06 g 10 Gulden Willem III. Gold 238,41 € 248,68 € 1,42 € 0,57 % 250,28 - 247,21 2 - 3

Stand: 25.06.2019, 21:40:02 Uhr

Goldmünzen, historisch (Restliche Welt)

Fein Name Metall Ø Ankauf Ø Verkauf +/- Hoch / Tief H* Alarm Chart T&S
1,50 g 2 Pesos - 1/5 Hidalgo Gold 58,67 € 68,48 € 0,52 € 0,76 % 68,75 - 66,66 2 - 3
1,875 g 2,5 Pesos - 1/4 Hidalgo Gold 72,96 € 80,91 € 0,57 € 0,70 % 81,42 - 80,33 2 - 3
3,75 g 5 Pesos - 1/2 Hidalgo Gold 146,41 € 158,23 € 0,96 € 0,61 % 159,25 - 157,23 2 - 3
7,50 g 10 Pesos - Hidalgo Gold 294,07 € 315,29 € 1,76 € 0,56 % 317,33 - 313,43 2 - 3
15,00 g 20 Pesos - Azteca Gold 588,48 € 644,99 € 3,30 € 0,51 % 649,02 - 641,39 3 - 5
37,50 g 50 Pesos - Centenario Gold 1.475,38 € 1.570,55 € 8,17 € 0,52 % 1.580,46 - 1.561,64 3 - 5
30,092 g 20 $ Double Eagle Gold 1.200,16 € 1.226,70 € 5,55 € 0,45 % 1.235,19 - 1.220,72 1 - 2
26,66 g 25. Jahrestag Rafael Trujillo Gold 882,50 € 1.167,00 € 5,00 € 0,43 % 1.175,00 - 1.161,00 1 - 1

Stand: 25.06.2019, 21:40:02 Uhr

Deutsche Goldmünzen, ab 1948

Fein Name Metall Ø Ankauf Ø Verkauf +/- Hoch / Tief H* Alarm Chart T&S
12 g 1-DM-Goldmünze Gold 471,00 € 525,07 € 0,97 € 0,18 % 528,51 - 517,61 2 - 3
1 oz 200 € - Einführung des Euros Gold 1.284,00 € 2.075,00 € 16,00 € 0,77 % 2.087,00 - 2.059,00 1 - 1
1/2 oz 100 € - Einführung des Euros Gold 608,75 € 655,57 € 3,43 € 0,52 % 659,71 - 651,77 2 - 4
1/2 oz 100 € - Stadt Quedlinburg Gold 611,65 € 648,58 € 3,28 € 0,51 % 652,83 - 644,90 3 - 5
1/2 oz 100 € - Stadt Bamberg Gold 611,65 € 654,03 € 3,31 € 0,51 % 658,31 - 650,32 3 - 5
1/2 oz 100 € - Fussball WM Gold 611,65 € 651,28 € 3,33 € 0,51 % 655,76 - 647,44 3 - 4
1/2 oz 100 € - Stadt Weimar Gold 611,65 € 648,33 € 3,28 € 0,51 % 652,58 - 644,66 3 - 5
1/2 oz 100 € - Hansestadt Lübeck Gold 611,65 € 649,48 € 3,29 € 0,51 % 653,73 - 645,80 3 - 5
1/2 oz 100 € - Stadt Goslar Gold 611,65 € 648,39 € 3,28 € 0,51 % 652,64 - 644,72 3 - 5
1/2 oz 100 € - Stadt Trier Gold 611,65 € 648,31 € 3,28 € 0,51 % 652,56 - 644,63 3 - 5
1/2 oz 100 € - Stadt Würzburg Gold 611,65 € 650,34 € 3,38 € 0,52 % 654,60 - 646,66 3 - 5
1/2 oz 100 € - Wartburg Gold 612,82 € 658,26 € 3,41 € 0,52 % 662,55 - 654,55 3 - 5
1/2 oz 100 € - Dom zu Aachen Gold 612,82 € 652,98 € 3,39 € 0,52 % 657,23 - 649,30 3 - 5
1/2 oz 100 € - Garten Dessau-Wörlitz Gold 612,65 € 661,27 € 3,41 € 0,52 % 665,47 - 657,56 3 - 5

Stand: 25.06.2019, 21:40:02 Uhr

*) Anzahl der Händler, deren Daten in die Ermittlung des Durchschnittspreises eingeflossen sind. (z.B.: "4-8" = 4 Ankaufs- bzw. 8 Verkaufspreise)

Hinweis und Info: Für die Richtigkeit, Vollständigkeit wie auch Aktualität der Kurs-, Preis-, Chart- und Performanceangaben kann der Betreiber dieser Website keine Gewährleistung übernehmen. Historische Daten stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Wertentwicklungen dar. Schwankende Wechselkurse können die Rendite zusätzlich positiv, wie auch negativ, beeinflussen. Sämtliche Informationen und Aussagen auf dieser Website stellen generell keine Anlageberatung oder Handlungsempfehlungen dar. Beachten Sie bitte auch unsere AGB bzw. Disclaimer!
Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2019.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"